Wat is gezondheid?


“Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”. Dat is de definitie van gezondheid volgens de World Health Organisation. Een lastige definitie als u het ons vraagt.

/application/files/5815/1541/5136/gezondheid.jpg

Iedereen weet ongeveer wel wat er met gezondheid wordt bedoeld. Toch, als u het aan diverse mensen zou vragen, zullen ze allemaal een ander antwoord geven. De één vindt fysieke gezondheid namelijk belangrijker dan geestelijke gezondheid, terwijl dat voor een ander misschien juist omgedraaid is.

 

Uiteraard hangen fysieke en geestelijke gezondheid samen. Mensen met een chronische aandoening beoordelen de kwaliteit van hun leven doorgaans als slechter dan gezonde mensen. Andersom is het ook zo dat psychische problemen kunnen leiden tot lichamelijke klachten. Iemand die deze problemen niet ervaart zal zich daardoor dus ook gezonder voelen. Want wanneer u wordt beperkt in de dingen die u leuk vindt, zult u zichzelf sneller ongelukkig voelen en zult u zich dus ook minder gezond voelen.

Een duidelijke en eenduidige definitie van gezondheid is lastig vast te stellen. Maar we kunnen wel stellen dat dit een combinatie is tussen geestelijk, lichamelijk en sociaal welzijn. Maar hoe zorgt u er nu voor dat u zichzelf gezond voelt of dat u in ieder geval in de mogelijkheid bent om alles te doen wat u leuk vindt? Wat dacht u van een hulpmiddel? Er zijn verschillende hulpmiddelen die kunnen bijdragen aan het behouden van uw zelfstandigheid. Zo kunt u de dingen blijven doen die u leuk vindt!

 

Deel onze pagina