Kenmerken en symptomen van Asperger


Beperkt zijn in sociale interacties en beperkte interesses hebben; dit zijn twee kenmerken van iemand met het syndroom van Asperger. Toch zijn er een aantal verschillen tussen Asperger kenmerken en klassiek autisme.

/application/files/6315/3865/0516/shutterstock_527048626_1.jpg

Beperkt zijn in sociale interacties en beperkte interesses hebben zijn twee kenmerken van iemand met het syndroom van Asperger. Asperger is een vorm van autisme, maar toch zijn er een aantal verschillen tussen klassiek autisme en Asperger. De stoornis komt vaker voor bij mannen, maar ook vrouwen kunnen ermee te maken krijgen. Daarnaast komt Asperger vaak voor in combinatie met andere beperkingen of stoornissen. Zo gaat het bijvoorbeeld vaak samen met ADHD/ADD, dyslexie, dyscalculie en OCS. De symptomen van Asperger wijken op sommige gebieden af van andere soorten van autisme. Het onderscheiden van deze verschillende vormen is soms erg lastig, want wat zijn nu precies die Asperger kenmerken?

Asperger kenmerken

  • Sociale interactie. Mensen met Asperger hebben vaak een gebrek aan empathie. Ze vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten en te onderhouden.

  • Sensorische overgevoeligheid. Bijvoorbeeld bij fel licht, harde geluiden, geur en aanraking.

  • Communicatie. Mensen met Asperger hebben een beperking in non-verbale communicatie.

  • Emotie. Mensen met Asperger vinden het vaak moeilijk om emotie te tonen en aan te voelen bij andere mensen.

  • Eerlijk en betrouwbaar. De meeste mensen met Asperger zijn eerlijk en betrouwbaar.

  • Geheugen. Mensen met Asperger kunnen vaak veel feitelijke informatie onthouden.
     

overeenkomsten en verschillen

Er zijn twee belangrijke overeenkomsten tussen klassiek autisme en Asperger. Mensen met autisme of Asperger hebben namelijk beide problemen met sociale interactie en tonen vaak herhalingsgedrag. Toch zijn er ook twee grote verschillen. Mensen met Asperger hebben over het algemeen een gemiddeld tot hoog IQ en er is geen sprake van een taalachterstand. Bij mensen met klassiek autisme is ieder IQ mogelijk en is er vaak wel sprake van een taalachterstand. Asperger wordt daarom ook wel de mildere variant van autisme genoemd. Asperger symptomen verschillen dus wel degelijk van klassiek autisme. Asperger brengt ook positieve kenmerken met zich mee. Een mooi kenmerk van Asperger is dat deze mensen vaak dingen vanuit een andere invalshoek bekijken. Deze beelddenkers komen vaak met creatieve ideeën en oplossingen.

Deel onze pagina