Hulp bij autisme


Naarmate iemand ouder wordt, kunnen de symptomen van autisme opduiken. Mensen met autisme kunnen wel leren omgaan met hun beperking, maar hulp bij autisme is toch vaak nodig

/application/files/3315/3658/0613/SP04_1.jpg

De meeste mensen zien de wereld als een samenhangend geheel, net zoals een film. Mensen met autisme zien de wereld meer als losse foto’s. Begrijpen wat er gebeurt, conclusies trekken en inschatten wat andere mensen voelen of denken, is hierdoor een hele opgave. Soms herkent u autisme al in de kindertijd, maar ook naarmate iemand ouder wordt, kunnen de symptomen van autisme opduiken. Mensen met autisme kunnen wel leren omgaan met hun beperking, maar hulp bij autisme is toch vaak nodig. Vooral bij de zwaardere vormen van autisme. Wanneer mensen in de omgeving geen hulp bieden, wordt het leven van iemand met autisme steeds lastiger. Hulp bij autisme zorgt niet alleen voor een prettige omgeving voor iemand met autisme, maar maakt het ook voor naasten een stuk makkelijker. Bij hulp bij autisme kunt u denken aan trainingen en handige hulpmiddelen.

Verschillende behandelingen bij autisme

Helaas is er geen kant-en-klare behandeling voor autisme. Voordat autisme behandeld kan worden, moeten eerst de symptomen en de ernst van de beperkingen in kaart gebracht worden. Door de symptomen in kaart te brengen, kunt u kijken wat de beste manier is van hulp bij autisme. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende trainingen in sociale vaardigheden en interactie. Ook psychotherapie (cognitieve gedragstherapie) kan zeer zinvol zijn voor bepaalde vormen van autisme. Tijdens deze therapie leert men hoe om te gaan met eigen emoties. Ook psycho-educatie helpt bij het verbeteren van het inzicht in andere mensen. Zo zijn mensen met autisme beter voorbereid op hoe andere mensen kunnen reageren.

Zelf hulp bieden

Hulp bij autisme gaat natuurlijk verder dan alleen behandelingen. Ook thuis en op het werk is het van belang dat er hulp is bij autisme. Wanneer niemand zich aanpast aan de beperkingen van iemand met autisme, voelt diegene zich onbegrepen en ontstaat er een groter onbegrip van beide kanten. Uzelf inleven in iemand met autisme is hierbij erg belangrijk. Mensen met autisme hebben dit inlevingsvermogen namelijk niet of nauwelijks en hulp bieden bij autisme gaat het beste wanneer u begrijpt hoe iemand met autisme denkt. Om de hulp voor iemand met autisme een stukje te vergemakkelijken, zijn er ook hulpmiddelen beschikbaar. Het meest belangrijk is natuurlijk dat hulp bij autisme zorgt voor het verminderen van problemen die het gevolg zijn van autisme.

Deel onze pagina