Leven met autisme


Het leven met autisme is voor iedereen anders. Leven met autisme is bovenal het accepteren van de stoornis, vooruit kijken en denken in oplossingen. Voor de naasten van iemand met autisme is vooral kennis en op de juiste manier omgaan met deze stoornis erg van belang.

/application/files/9115/3658/0737/image-2018-04-20_1.jpg

Autisme is een aangeboren ontwikkelingsstoornis die vaak al in de jongere levensjaren aan het licht komt. Maar de diagnose autisme wordt niet altijd al zo vroeg gesteld. Autisme kent veel verschijningsvormen en komt daarom dus ook op verschillende manieren tot uiting. Hierdoor is leven met autisme voor iedereen anders. Leven met autisme is bovenal het accepteren van de stoornis, vooruit kijken en denken in oplossingen. Niet iedereen met autisme heeft het geluk om toch zelfstandig door het leven te gaan. Het leven met autisme verschilt dus per persoon. Acceptatie en hulp uit de omgeving helpen hierbij enorm.

Leven met autisme: zelfstandig of met hulp?

Sommige mensen met autisme ontwikkelen zich zodanig dat ze zelfstandig kunnen leven. Ze hebben geleerd hoe ze met hun communicatieve beperkingen om moeten gaan en hebben werk en vrienden. Deze mensen hebben vaak een hoog IQ, analytisch vermogen, oog voor detail en kunnen zich goed focussen op één specifieke taak. Deze kenmerken van autisme zorgen ervoor dat mensen met autisme zeer waardevol zijn voor de maatschappij en zelfstandig kunnen leven. Een groot deel van de mensen met autisme heeft echter begeleiding nodig. Deze hulp varieert van het leven bij zijn of haar ouders, leven in een speciale instelling of het gebruik van speciale hulpmiddelen.

Leven met autisme voor naasten

Niet alleen mensen met autisme krijgen te maken met de gevolgen ervan, ook mensen in de omgeving van deze persoon kunnen gevolgen ondervinden. Zij zullen zich moeten aanpassen en waar nodig ondersteuning bieden. Met de juiste kennis en acceptatie wordt leven met autisme voor deze mensen namelijk een stuk dragelijker. Maar naast ondersteuning kunnen bijvoorbeeld ook speciale hulpmiddelen een uitkomst bieden.

Deel onze pagina